برگزاری اولین وبینار تخصصی معجون موفقیت

روز دوشنبه 1 دی ماه 99 اولین وبینار تخصصی مشاوره ای با عنوان معجون موفقیت و با محوریت مظالعه صحیح و نحوه درست درس خواندن با حضور مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم قاسمیان از ساعت 18 الی 19:30 در بستر آدوبی کانکت برگزار گردید

در این وبینار در خصوص موارد ذیل صحبت گردید.

چکار کنیم که رشته مناسبی را انتخاب کنیم؟

روشهای صحیح مطالعه چیست؟

برنامه ریزی صحیح درس خواندن در ایام امتحانات و …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20