حضور معاونت محترم پرورشی در جمع دانش آموزان کلاس ۹۰۱

برقراری ارتباط با دانش آموزان امری مهم در امور پرورشی می باشد.

در این راستا روز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹ با حضور معاونت محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم حافظی در کلاس ۹۰۱ پایه نهم ضمن آشنایی با دانش آموزان جدیدالورود این پایه توضیحاتی در خصوص موارد پرورشی در فضای مجازی،مسابقات پیش رو ، نحوه عضویت و فعالیت در هیئت دانش آموزی اخلاص و کسب نمره پرورشی برای دانش آموزان بیان شد.

همچنین از دانش آموزان خواسته شد با توجه به شرایط بیماری کرونا و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه ضمن فعالیت در گروههای آموزشی در گروههای پرورشی مدرسه نظیر گروه دختران فعالیت داشته باشند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20