نقش و جایگاه محبت در تربیت کودکان زیر ۷ سال از منظر روایات

کودک از همان زمانی که به دنیا می آید نیازهای زیادی دارد که یکی از آن نیاز ها نیاز به محبت است ، دست نوازش مادر را طلب میکند ؛ همه والدین این را میدانند بچه یک ماهه را وقتی که نوازشش کنی ، روی او بخندی، تبسم کنی، او نیز میخندد و تبسم میکند، و اگر سر او داد بزنی گریه میکند و . . .

سبب ارائه این تحقیق تبیین این است که یک فرزند از همین کودکی نیازمند محبت و تربیت دینی و اسلامی میباشد و نباید تربیت را فقط در آداب معاشرت و چگونگی خوردن و خوابیدن دانست؛

بلکه تربیت لحظه به لحظه عمر و همه ابعاد زندگی انسان را دربر خواهد گرفت. در مقاله پیش رو به علت احساس چنین ضرورتی، مباحث زیر را بررسی میکنیم.

 

جهت دریافت متن کامل مقاله کلیک نمایید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20