اخبار

برگزاری جلسات مشاوره
  • ۰ دیدگاه -
  • ۴۱ بازدید

برگزاری جلسات مشاوره

از 15 مهرماه 1399 در طول سال تحصیلی جلسات مشاوره با دانش آموزان بصورت فردی و گروهی با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مشاوره محترم […]