جلسه اعضای محترم هیئت اخلاص دانش آموزی

امروز شنبه 11 تیرماه 1401 جلسه مسئول محترم هماهنگ کننده هیئت اخلاص سرکار خانم آخوندی با دانش آموزان شورای هیئت اخلاص آموزشگاه از ساعت 8 الی 9:30 جهت بررسی عملکرد سال تحصیلی 1401-1400 برگزار گردید

در این جلسه اعضای محترم گزارشی از اقدامات انجام شده دانش آموزان هیئت در سال تحصیلی گذشته را بیان نمودند و در خصوص برنامه ها و اهداف این تشکل با سرکار خانم آخوندی بحث و تبادل نظر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20